Kvkk Aydınlatma Metni | Takım Dolabı-Çalışma Tezgahı-Endüstriyel Malzeme Dolapları

KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

STAR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

1.         Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Selimpaşa Sanayi Sitesi 5007.Sok. No:23 Silivri/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, Star Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Star Çelik; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Star Çelik tarafından, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Star Çelik ve Star Çelik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Star Çelik faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik Numarası

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal / hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasında ödemenin alınması sağlanması amacıyla

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin raporlanması

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması,  eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasında ödemenin alınması sağlanması amacıyla,

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Giriş çıkış kayıtları

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

Star Çelik lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte resepsiyon tarafından girişte tutulmaktadır.

·4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Şifre ve parola bilgileri vb.

·Çalışan

·Müşteri

·Ziyaretçi

Star Çelik’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Star Çelik ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Star Çelik ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları
 • Fotoğraf

·Çalışan

·Müşteri/Müşteri Adayı

Star Çelik nezdinde bulunan çağrı merkezinin ses kayıtları vasıtasıyla ve çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması sırasında kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yettkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/ şikayetlerin takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

ÖZLÜK

Özlük Kategorsine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri,
 • Disiplin soruşturması,
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
 • Mal bildirimi bilgileri,
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • Performans değerlendirme raporları
 • SGK dökümleri

·Çalışan

·Çalışan Adayı

Star Çelik istihdam amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fatura
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi / çalışanı / hissedarı

Mal ve / veya hizmet satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi / çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri

 

·Çalışan

·Müşteri

·Tedarikçi

Mal ve / veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi / çalışanından elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • İade / Cayma faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş geçmiş bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri

·Müşteri

Mal ve/veya hizmet satış ve pazarlama süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

 • Star Çelik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma Bilgileri
 • Gidilen Kurslar
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Sertifikalar
 • Transkript Bilgileri

·Çalışan

·Çalışan Adayı

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Star Çelik web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları neticesinde  paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

DİĞER

Diğer Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Firma Unvanı
 • Firma Adresi
 • Firma Telefon Numarası
 • Şirket Bilgileri

 

·Müşteri Yetkilisi / Çalışanı / Hissedarı

·Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanı / Hissedarı

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

Mal ve / veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

4.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Star Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında şubelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

KİMLİK VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İLETİŞİM VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

ÖZLÜK

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Star Çelik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

MESLEKİ DENEYİM

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

DİĞER

  Aktarım Yapılan Taraflar

  Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

5.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Star Çelik tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

6.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Selimpaşa Sanayi Sitesi 5007.Sok. No:

STAR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

1.         Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Selimpaşa Sanayi Sitesi 5007.Sok. No:23 Silivri/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, Star Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Star Çelik; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Star Çelik tarafından, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Star Çelik ve Star Çelik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Star Çelik faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad soyad

·Cinsiyet

·Uyruk

·Doğum tarihi

·Doğum yeri

·İmza

·T.C. kimlik Numarası

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasında ödemenin alınması sağlanması amacıyla

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin raporlanması

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması,  eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasında ödemenin alınması sağlanması amacıyla,

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Giriş çıkış kayıtları

·Çalışan

·Çalışan Adayı

·Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

·Ziyaretçi

·İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Müşteri

·Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel Müşteri

·Potansiyel Müşteri Çalışanı / Yetkilisi / Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı

Star Çelik lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte resepsiyon tarafından girişte tutulmaktadır.

·4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Şube faaliyetlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Şifre ve parola bilgileri vb.

·Çalışan

·Müşteri

·Ziyaretçi

Star Çelik’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Star Çelik ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Star Çelik ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları
 • Fotoğraf

·Çalışan

·Müşteri/Müşteri Adayı

Star Çelik nezdinde bulunan çağrı merkezinin ses kayıtları vasıtasıyla ve çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması sırasında kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yettkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/ şikayetlerin takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

ÖZLÜK

Özlük Kategorsine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri,
 • Disiplin soruşturması,
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
 • Mal bildirimi bilgileri,
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • Performans değerlendirme raporları
 • SGK dökümleri

·Çalışan

·Çalışan Adayı

Star Çelik istihdam amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fatura
 • Sipariş bilgisi
 • Talep bilgisi

 

·Müşteri

·Müşteri yetkilisi / çalışanı / hissedarı

Mal ve / veya hizmet satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi / çalışanından elde edilmektedir.

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Banka bilgileri
 • Hesap bilgileri
 • Kart bilgileri

 

·Çalışan

·Müşteri

·Tedarikçi

Mal ve/veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • İade/Cayma faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş geçmiş bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri

·Müşteri

Mal ve/veya hizmet satış ve pazarlama süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

 • Star Çelik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma Bilgileri
 • Gidilen Kurslar
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Sertifikalar
 • Transkript Bilgileri

·Çalışan

·Çalışan Adayı

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Star Çelik web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları neticesinde  paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

DİĞER

Diğer Kategorisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Firma Unvanı
 • Firma Adresi
 • Firma Telefon Numarası
 • Şirket Bilgileri

 

·Müşteri Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı

·Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı

·İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

·Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

·Potansiyel İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

4.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Star Çelik tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında şubelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ve açık rızanız dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

KİMLİK VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İLETİŞİM VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

· Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 • Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

ÖZLÜK

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Star Çelik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

MESLEKİ DENEYİM

 

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Star Çelik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

DİĞER

  Aktarım Yapılan Taraflar

  Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları

·Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

·Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

5.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Star Çelik tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

6.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Selimpaşa Sanayi Sitesi 5007.Sok. No:25 Silivri/İstanbul  bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan  starcelik@hs01.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda star@starcelik.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

 

25 Silivri/İstanbul  bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan  starcelik@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda star@starcelik.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.